Naša športová ponuka:


Palio di Siena, známe jednoducho ako Il Palio je najstarší talianský konský pretek, ktorý sa koná 2- krát každý rok, 2. júla a 16. august v Siene v Taliansku. Kone bez sediel a jazdci sú odetí v príslušných farbách, reprezentujúcich 17 mestských častí Sieny. Palio, ktoré sa koná 2. júla sa volá: "Palio di Provenzano", na počesť Madony z Provenzana, Palio konané 16. augusta sa volá: "Palio dell'Assunta" na počesť Nanebovzatia panny Márie.

Niekedy, v prípade mimoriadnych uadalostí, lokálnych alebo národných výročí sa mestská komunita môže rozhodnúť o konaní mimoriadneho Palia v období medzi májom a septembrom. Naposledy sa tak stalo v roku 2000, pri príležitosti nového milénia.

Prehliadka historických kostímov a samotný pretek je veľkým lákadlom pre návštevníkov a divákov z celého sveta.

Samotný pretek, so žokejmi na koňoch bez sediel, sa koná na okruhu na námestí "Piazza dell Campo" pokrytom hrubou vrstvou hliny. Pretek sa beží na tri kolá a celý závod netrvá dlhšia ako 90 sekúnd. Často sa stáva, že žokeji sú zhodení svojimi koňmi, keď robia prekonávajú zradné zátačky a nie je neobvyklé, že neovládané kone dobehnú do ciela bez svojich džokejov.