Šport Progress spol s .r.o. 
Mars Sport Travel 
Lakeside Park 0I
Tomašikova 64
831 04 Bratislava

IČO: 313 64 551, DIČ: 2020859533, IČ DPH: SK2020859533

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, v odd.: Sro., vložka č. 6300/B

tel: +421 2 491 109 11,35
e-mail: 
marstravel@sportprogress.sk